Sesiunea iunie 2022

Data examenului de licență: 28 iunie 2022

Tematica si bibliografia examenului de licența, sesiunea iunie 2022 (13.12.2021)
Precizări privind înscrierea la examenul de licență sesiunea iunie - iulie 2022 (12.05.2022)
Repartizarea absolvenților în sălile de examen (27.06.2022)
Rezultate: 
           Promovati 
           Nepromovati
Contestaţii
Rezultate contestații
Promovaţi (04.07.2022)
Nepromovaţi (04.07.2022)