Partea I

Simona CRISTEA, conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Drept din Bucureşti, Restituirea proprietarilor a bunurilor private de care au fost deposedaţi în dreptul românesc
Dupa căderea comunismului au fost adoptate o serie de legi ce reglementează restituirea proprietăţilor confiscate în mod abuziv de stat, însă aceste legi nu s-au dovedit a fi eficace, numeroase norme de retrocedare prin compensaţie sau procedura de retrocedare provocând mai multe abuzuri, concomitent cu apariţia unor noi conflicte determinate de adoptarea cu intârziere a unor importante acte normative (de ex. Legea nr. 10/2001), decât de lipsa de implicare a autorităţilor administrative în aplicarea legii. Restituirea proprietăţilor rămâne încă o problemă sensibilă de rezolvat în anii viitori deoarece trebuie schimbată nu numai politica legislativă, ci şi mentalitatea despre proprietatea privată în România, adică trebuie să conştientizăm faptul că proprietatea este un drept fundamental al cetăţeanului, şi nu un drept printre altele.   

Cuvinte cheie: proprietate însuşită abuziv de căre stat, bunuri de retrocedat, titularii dreptului la retrocedare, măsuri de restituire, procedura
« înapoi