Anunțuri

Anunțuri

Societatea de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen acordă o Bursă de Excelenţă şi o Bursă de Studiu

În perioada 1 octombrie 2009 – 1 iulie 2010, societatea de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) va acorda două burse studenţilor anilor II şi III din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti.

"Bursa de Excelenţă Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”, în valoare de 200 EURO/lună, va fi acordată studentului din anul II care a obţinut cea mai mare medie în urma susţinerii examenelor din anul I de studiu. În cazul în care doi studenţi se vor situa pe primul loc, cu aceeaşi medie, bursa se va acorda amândurora. În cazul în care mai mult de doi studenţi se vor situa pe primul loc, cu aceeaşi medie, NNDKP va organiza o selecţie, urmând ca primii doi clasaţi să primească Bursa de Excelenţă NNDKP.

Studenţii (integralişti) care au obţinut cea mai mare medie în anul I sunt rugaţi să transmită un CV detaliat prin e-mail, la adresa , prin fax, la nr. 021.201.12.10, prin poştă sau personal la sediul NNDKP din Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 1A, Intrarea A, Etaj 4, Sector 1, Bucureşti, până la data de 15 octombrie 2009, inclusiv.

"Bursa de Studiu Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen", în valoare de 250 EURO/lună, se adresează studenţilor din anul III şi se acordă în baza unui concurs de eseuri. Solicitanţii bursei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie înmatriculaţi în anul universitar 2008-2009 în anul III de studiu, în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, să fie integralişti şi să aibă media generală de promovare a anilor I şi II minim 9.00.

Tema eseului: "Despre ordinea juridică".

Eseul va fi redactat în Word, pe format A4, font Times New Roman, 12 pt, spaţiere la un rând, va avea maxim 3 pagini şi va conţine, obligatoriu, numele şi prenumele autorului, seria şi grupa din care acesta face parte, media generală a anilor I şi II de studiu (calculată ca medie aritmetică). Eseurile pot fi transmise prin e-mail, la adresa , prin fax, la nr. 021.201.12.10, prin poştă sau personal la sediul NNDKP din Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 1A, Intrarea A, Etaj 4, Sector 1, Bucureşti, până la data de 15 octombrie 2009, inclusiv.
Data publicării: 29.09.2009

« înapoi