2020

Ștefana-Iuliana SOROHAN, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Predictibilitate în individualizarea sancțiunilor. Studiu de jurisprudență asupra criteriilor de individualizare a măsurilor educative

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.16

Rezumat: Starea de minoritate plasează infractorul într-o zonă de vulnerabilitate, acesta aflându-se de multe ori în raza de acțiune a unui cumul de factori care influențează atitudinea sa față de valorile sociale. Pentru această categorie de infractori, s-a reglementat un sistem al răspunderii penale aparte, cu sancțiuni specifice, iar alegerea naturii și duratei acestora nu trebuie să aibă loc arbitrar, orice soluție trebuind să fie predictibilă și motivată prin raportare la gradul de pericol social al infracțiunii și la periculozitatea infractorului. Pentru a înțelege sfera de cuprindere a acestor concepte este necesar să efectuăm o analiză a criteriilor generale de individualizare care sunt prezentate și interpretate prin prisma practicii judiciare. Actuala reglementare nu este tributară principiului ,,malitia supplet aetatem”, motiv pentru care este util să înțelegem argumentele pe baza cărora instanța individualizează reacția antiinfracțională, punând pe un taler elementul malum și pe celălalt datele obiective și subiective privitoare la dihotomul faptă-făptuitor.

Cuvinte cheie: infractor minor, sancțiuni de drept penal, măsuri educative, individualizarea judiciară, criterii generale de individualizare, gradul de pericol social, periculozitatea făptuitorului.


« înapoi