Studii de licență - Învățământ cu frecvență

Structura anului universitar 2019-2020 (25.09.2019)

Notă: Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Drept din 29.01.2020, pentru anii I, II, III, IF, ID și Master, vacanța de Paști a fost prelungită până la data de 26 aprilie 2020 (Vacanță 17-26.04.2020).
Săptămâna care începe în data de 27 aprilie este pară.
Structura anului IV IF și ID modificata (30.04.2020)
Plan de învățământ 2019-2020 (08.06.2020)
Procedura de reclasificare a studenților din anii I, II şi III de studii (anul univ. 2018-2019) pe locurile finanțate de la buget în anul universitar 2019-2020 (31.07.2019)
Notă privind salariul minim pe economie (17.09.2019)