Supliment


Valeriu STOICA, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Corelaţia dintre dreptul public şi dreptul privat în reglementarea dreptului de proprietate publică în Noul Cod civil

Verginia VEDINAŞ, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Controverse privind reglementarea proprietăţii publice potrivit Noului Cod civil

Viorel Mihai CIOBANU, Prof. univ. dr.; Traian-Cornel BRICIU, Lector univ. dr.; Claudiu Constantin DINU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Implicaţiile Noului Cod civil asupra condiţiilor de exerciţiu al acţiunii civile

Radu-Bogdan BOBEI, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Arbitrajul voluntar intern şi internaţional în concepţia Noului Cod de procedură civilă

Claudiu Constantin DINU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Aspecte teoretice şi practice cu privire la procedura divorţului în Noul Cod de procedură civilă

Cristina NICOLESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Clauza de preciput în reglementarea Noului Cod civil român – avantaj matrimonial sau instrument de planifi care succesorală?

Maria-Cristina PETRE, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Unele consideraţii privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator

Claudiu-Paul BUGLEA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Normele conflictuale în materia dreptului familiei

Marian NICOLAE, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Nulitatea parţială în noul Cod civil (sau despre clauze nule şi cele considerate nescrise)

Răzvan DINCĂ, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vânzarea cu opţiune de răscumpărare în Noul Cod civil

George ILIE, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Riscurile în contractele translative de proprietate în Noul Cod civil

Şerban-Alexandru STĂNESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Impactul noului Cod civil şi al dreptului Uniunii Europene asupra lex voluntatis

Flavius A. BAIAS, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Scurte consideraţii privind reglementarea simulaţiei în Noul Cod civil

Milena TOMESCU, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Prejudiciul produs prin pierderea unei şanse

Andrei ZARAFIU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Noile dimensiuni ale raportului dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală

Lucian MIHAI, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Izvoarele dreptului civil în reglementarea Noului Cod civil român

Andreea-Teodora STĂNESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Profesionistul – generalizarea şi abstractizarea conceptului de comerciant

Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc, Preluarea de datorie, o noutate a Noului Cod civil?