SuplimentDREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

Tudorel TOADER, Marieta SAFTA, Constituţionalizarea dreptului penal
Daniel NIŢU, Imputabilitatea şi cauzele de neimputabilitate în noul Codul penal
Rodica BURDUŞEL, Aspecte ale încălcării principiului legalităţii sancţiunilor de drept penal în cazul pluralităţii de infracţiuni
Cristian MITRACHE, Consideraţii privind amânarea aplicării pedepsei
Viorel PAŞCA, Confiscarea extinsă – de la teorie la practică
Lavinia Valeria LEFTERACHE, Confiscarea extinsă în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Andra Roxana TRANDAFIR (ILIE), Aspecte de noutate privind răspunderea penală a persoanei juridice
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Valerian CIOCLEI, Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii în noul Cod penal
Raluca Ioana MOCANU, Agresiuni asupra fătului
Cristina ROTARU, Cele mai importante modificări privind infracţiunile contra patrimoniului
Sergiu BOGDAN, Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Dragoş PÂRGARU, Bancruta simplă şi bancruta frauduloasă în noul Cod penal
Anca JURMA, Infracţiunile de corupţie în lumina noului Cod penal şi a reglementărilor internaţionale
Adriana ALMĂŞAN, Doru TRĂILĂ, Asigură dreptul penal măsuri disuasive eficiente contra faptelor de concurenţă malignă?
Lucian T. POENARU, Protecţia penală a sistemelor şi datelor informatice. Accesul ilegal la sisteme informatice şi plagiatul potrivit noilor dispoziţii penale
DREPT PROCESUAL PENAL

Nicolae VOLONCIU, Consideraţii privind impactul intrării în vigoare a Codului de procedură penală
Andrei ZARAFIU, Despre separarea funcţiilor judiciare. Consecinţe. Impedimente. Remedii
Aurel CIOBANU, Nulităţile absolute în Codul de procedură penală
Flaviu CIOPEC, Ce înseamnă suspiciune rezonabilă?
Irina KUGLAY, Controlul judecătoresc asupra actelor şi soluţiilor procurorului şi asupra lucrărilor urmăririi penale
Andreea UZLĂU, Plângerea împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror în noul Cod de procedură penală
Anastasiu CRIŞU, Câteva consideraţii privind regulile generale în materia probelor, mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii din noul Cod de procedură penală (I)
Emilian STANCU, Privire asupra probelor, mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii, prevăzute în noul Cod de procedură penală al României, din perspectivă criminalistică
Florentina DRAGOMIR, Recursul în casaţie. Cale extraordinară de atac
Georgina BODORONCEA, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Magdalena ROIBU, Despre un alt fel de compromis în noul Cod de procedură penală