Despre noi

Taxa de participare

Pentru stagiari
(judecători, procurori, magistraţi-asistenţi, polițiști debutanți şi avocați) -
300 lei / persoană

Pentru ceilalţi participanţi
(judecători, procurori, magistraţi-asistenţi, funcţionari ai Ministerului Justiţiei, avocaţi, consilieri juridici, notari publici, executori, polițiști și alte profesii juridice)
Un singur participant din partea aceleiaşi entităţi - 450 lei / persoană
Doi participanţi din partea aceleiaşi entităţi - 420 lei / persoană
De la trei la nouă participanţi din partea aceleiaşi entităţi - 400 lei / persoană
Zece sau mai mulţi participanţi din partea aceleiaşi entităţi - 300 lei / persoană

Stagiarii din cadrul unei entități nu sunt incluși în acest regim de taxare.

Cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii și studenții Facultății de Drept din București au acces gratuit la conferință, pe baza înscrierii prealabile pe care o vor face la e-mail și în urma căreia se va emite ecusonul de participare.

De asemenea, cadrele didactice ale facultăților din Hexagon au acces gratuit la conferință, pe baza înscrierii prealabile, conform precizărilor de mai sus.

Detalii suplimentare

Taxa de participare nu este purtătoare de TVA şi, odată transferată, nu este returnabilă.

Plata taxei pentru participare se efectuează prin transfer bancar în contul Asociaţiei „Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti”, Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, CIF 27708425, IBAN RO47BRDE410SV94438074100, deschis la BRD, unitatea M. Kogălniceanu.

În cadrul ordinului de plată, la rubrica „detalii” trebuie precizate numele şi prenumele persoanei/persoanelor pentru care se efectuează plata taxei de participare.

Factura aferentă plăţii poate fi ridicată în original în prima zi a conferinţei de la un desk special amenajat în acest scop.

În cazul în care doriți emiterea facturii pe o altă entitate decât cea plătitoare, vă rugăm să trimiteți toate aceste detalii la adresa , imediat după efectuarea plății.

Data limită de efectuare a tuturor plăţilor – 28 martie 2014 inclusiv.

În vederea emiterii ecusoanelor conferinţei se vor trimite prin e-mail, la adresa , numele şi prenumele participantului/participanţilor, instituţia reprezentată, funcţia deţinută, împreună cu o copie a OP-ului aferent taxei de participare. Accesul în sala de conferință se face exclusiv pe baza ecusonului nominal.