Despre noi

Video

Partea I – luni, 30 martie 2020, orele 9-12.30

Prof. dr. Răzvan DINCĂ- Salutul de deschidere al Decanului

Prof. dr. Traian BRICIU - Modalități de recunoaștere a urgenței

Lector dr. Liviu ZIDARU - Perspectivele reluării treptate a activității de judecată în materie civilă, în condițiile epidemiei și stării de urgență

Exec. jud. Bogdan DUMITRACHE - Urgența (suspendării) executării silite

Prof. dr. Valeriu STOICA- Libertatea și siguranța persoanei în vreme de pandemie

Prof. dr. Gheorghe PIPEREA - Asigurarea continuității întreprinderii comerciale pe timp de criză economică

Prof. dr. Marian NICOLAE - Despre regimul prescripțiilor și decăderilor în lumina art. 41 din Decretul  nr. 195/2020


Partea a II-a – luni, 30 martie 2020, orele 13-17.30

Conf. dr. Ion GÂLEA - Urgența în dreptul internațional: clauze în tratate, starea de primejdie, starea de necesitate

Lector dr. Daniela-Anca DETEȘEANU - Despre dreptul internațional în caz de urgențe epidemiologice: de la soft law la hard (harsh ?) law

Lector dr. Augustina DUMITRAȘCU, Asist. dr. Oana SALOMIA - Eficacitatea măsurilor adoptate de Uniunea Europeană pentru sprijinirea statelor membre aflate în stare de urgență

Drd. Ștefan BOGREA - Întrebările preliminare pe timp de urgență: mai sunt judecători la Luxembourg?

Prof. dr. Marian PREDA - Managementul de criză

Prof. dr. Corneliu Liviu POPESCU - Proclamarea oficială a unei stări excepționale, condiție a limitării excepționale a drepturilor omului

Lector dr. Bogdan DIMA - Natura juridică a decretului Președintelui României pentru instituirea stării de urgență

Lector dr. Elena LAZĂR - Datele personale în carantină

Srd. Paula Maria MARIN - Protejarea drepturilor fundamentale în cazul omisiunilor legislative. Ipoteza în care lacunele legislative și situația de urgență sunt cauzate de același eveniment


Partea a III-a – marți, 31 martie, orele 9-12.30

Dr. Ionuț NEFLIU- Noțiunea de acte urgente în procedura penală

Prof. dr. Valerian CIOCLEI - Impactul stării de urgență asupra fenomenului criminal

Drd. George LAZĂR - Antrenarea răspunderii penale pentru răspândirea Covid-19. Raportul dintre infracțiunea obstacol de zădărnicirea combaterii bolilor și infracțiunile contra persoanei

Lector dr. Andra-Roxana TRANDAFIR- Tăcerea în dreptul penal. Valențe ale obligațiilor urgente de sesizare a autorităților

Asist. dr. Dragoș PÂRGARU - Scândura lui Carneades - variațiuni contemporane (ne)imaginare în crize epidemiologice

Drd. Dorel HERINEAN- Considerații privind cauzele justificative pe perioada stării de urgență


Partea a IV-a – marți, 31 martie, orele 12.30-17.30

Prof. dr. Răzvan DINCĂ- Distincții între impreviziune și forța majoră în situații de urgență

Drd. Alexandru STAN - Condițiile de validitate specifice testamentelor privilegiate

asist. dr. Vladimir DIACONIȚĂ - Neexecutarea cauzată de forța majoră este lipsită de culpă, dar și de justificare

Drd. Ionuț COFARU- Impedimentul fortuit e aici, dar nu a venit ca să rămână. Soarta obligației afectate și soarta contractului.

Prof. dr. Adriana ALMĂȘAN - Este compatibil dreptul concurenței cu urgența?

Asist. dr. Cristian PAZIUC - Urgența - rațiune și limită a prescripției extinctive

Conf. dr. Radu RIZOIU - Urgența în contractele de servicii (bancare)

Drd. Dan PETRACHE - Impactul Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României asupra contractelor guvernate de o lege străină

Prof. dr. Simona GHERGHINA - Banii publici și starea de urgență

Lector dr. Marilena ENE - Măsurile fiscale de urgență