Despre noi

Vineri, 17 februarie 2012

8:30 – 9:00
Înregistrarea participanţilor

9:00 – 9:45
Deschiderea conferinţei
Conf. univ. dr. Flavius A. Baias, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti
Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei
Alina Ghica, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
Gheorghe Florea, preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România
Viorel Mănescu, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România*

09:45 – 11:45
Secţiunea 1 Moderator: Prof. dr. Lucian Mihai

09:45 – 10:05
Prof. dr. Valeriu Stoica
Corelaţia dintre dreptul public şi dreptul privat cu referire la reglementarea dreptului de proprietate publică în noul Cod civil

10:05 – 10:25
Prof. dr. Virginia Vedinaş
Controverse privind reglementarea proprietatii publice potrivit noului Cod civil

10:25 – 10:45
Conf. dr. Bogdan Bulai
Impactul noului Cod civil asupra calificarii infractiunilor contra patrimoniului

10:45 – 11:05
Lect. dr. Simona Gherghina
Consecintele interdictiilor de instrainare si de grevare din art. 872 al noului Cod civil asupra finantarii investitiilor publice

11:05 – 11:45
Discuţii

11:45 – 12:00
Pauză de cafea

12:00 – 14:00
Secţiunea 2 Moderator: Prof. dr. Valeriu Stoica

12:00 – 12:20
Prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, lect. dr. Traian Briciu, asist. dr. Claudiu Dinu
Implicatiile noului Cod civil asupra conditiilor de exercitiu ale actiunii civile

12:20 – 12:40
Prof. dr. Dragos Sitaru, asist. drd. Teodora Bantas
Consideratii privind dispozitiile de drept international privat cuprinse in noul Cod civil

12:40 – 13:10
Lect. dr. Radu-Bogdan Bobei
Arbitrajul voluntar intern si international in conceptia noului Cod civil

13:10 – 13:30
Asist. dr. Claudiu Dinu
Procedura divortului in noul Cod de procedura civila

13:30 – 14:00
Discuţii

14:00 – 14:45
Pauză de prânz

14:45 – 16:45
Secţiunea 3 Moderator: Conf. dr. Romeo Popescu

14:45 – 15:05
Conf.dr. Marieta Avram
Culpa la desfacerea casatoriei

15:05 – 15:25
Asist. dr. Cristina Nicolescu
Clauza de preciput in reglementarea noului Cod civil – avantaj matrimonial sau instrument de planificare succesorala ?

15:25 – 15:45
Asist. dr. Cristina Petre
Consideratii privind reproducerea umana asistata medical

15:45 – 16:05
Lect.dr. Claudiu Buglea
Normele conflictuale in materia dreptului familiei

16:05 – 16:45
Discuţii

16:45 – 17:00
Pauză de cafea

17:00 – 19:15
Secţiunea 4 Moderator: Conf. dr. Marieta Avram

17:00 – 17:20
Conf. dr. Marian Nicolae
Nulitatea parțială în noul Cod civil (sau despre clauze nule şi cele socotite nescrise)

17:20 – 17:40
Conf. dr. Romeo Popescu
Vanzarea cu plata preţului in rate si rezerva proprietatii

17:40 – 18:00
Lect. dr. Razvan Dinca
Vânzarea cu opţiune de răscumpărare

18:00 – 18:20
Asist.dr. George Ilie
Riscurile in contractele translative de proprietate in noul Cod civil

18:20 – 18:40
Asist.dr. Serban-Alexandru Stanescu
Impactul noului Cod civil şi al dreptului Uniunii Europene asupra lex voluntatis

18:40 – 19:30
Discuţii

19:30
Închiderea primei zile a conferinţei