2018

Vladimir DIACONIȚĂ, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Scurte considerații privind alegerea frauduloasă a legii aplicabile; o perspectivă română


Rezumat: Articolul cuprinde scurte considerații privitoare la fraudă, în materie contractuală, în dreptul international privat. Acesta este structurat în trei părți, după cum urmează: prima va prezenta istoria instituției și unele exemple de cazuri în care s-a reținut frauda. A doua parte va cuprinde precizări vizând definiția fraudei, condițiile acesteia și argumentele pentru care ea nu este incompatibilă cu principiul de drept internațional privat al autonomiei de voință, fiind posibil ca frauda să aibă loc în materie contractuală. În fine, a treia parte va descrie consecințele fraudei în dreptul internațional privat al contractelor. 

Cuvinte cheie: Frauda, Drept internațional privat, Contracte, Autonomie de voință


« înapoi