Despre noi

Ziua a doua – 25 octombrie

9:00- 10:30 – Aplicarea armonizată a articolelor 101 și 102 TFUE – Moderator: Adriana Almășan
Prof. univ. dr. Camelia Toader, Facultatea de Drept, Universitatea din București, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, – Judecătorul național și trimiterile preliminare

Profesor emerit Jules Stuyck, Universitatea din Leuven (KU Leuven), Universitatea Radboud din Nijmegen – Rolul trimiterilor preliminare în aplicarea armonizată a dreptului concurenței

Conf. univ. dr. Simona Gherghina, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Investițiile publice și aplicarea articolelor 101 și 102 TFUE

10:30 - 10:45 – Pauză

10:45 - 12:15 – Articolele 101 și 102 TFUE și instanțele judiciare – Moderator: Camelia Toader
Prof. univ. dr. Jean Marc Thouvenin, Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense – Impactul art. 23, Regulamentul nr. 1 asupra jurisdicției instanțelor naționale în soluționarea dosarelor de dreptul concurenței

Lector univ. dr. Monika Papp, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta –  Aplicarea Regulilor Concurențiale ale Uniunii Europene de către Instanțele Naționale

Conf. univ. dr. Cătălin Rusu, Universitatea Radboud din Nijmegen – Comunicarea Comisiei la 10 ani de aplicare a Regulamentului nr. 1/2003 din materia dreptului concurenței: Care sunt prioritățile și provocările  urmărite în aplicare.

12:15 - 12:30 – Închiderea conferinței