Despre noi

Ziua întâi – 24 octombrie

8:30 – 9:00 – Înregistrarea Participanților

9:00 - 9:30 – Deschiderea conferinței 
Conf. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Elisabetta Capannelli, Director pentru Romania și Hungaria, Banca Mondială, Europa și Asia Centrală

9:30 - 11:00 – Articolele 101 și 102 TFUE – Moderator: Peter Whelan
Lector univ. dr. Sorin David, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Dezvoltări recente ale practicii judiciare românești în aplicarea art. 101 și 102 TFUE

Judecător Anthony Collins, Tribunalul Uniunii Europene – Restrângeri ale concurenței după obiect

Conf. univ. dr. Csongor Isztvan Nagy, Universitatea din Seghedin – Dreptul concurenței la nivelul UE după cazul Allianz/Generali și noua comunicare De Minimis

11:00 - 11:15 – Pauză

11:15 - 12:45 – Politicile Concurențiale la Nivel European și la Nivel Național
– Moderator: Anna Gerbrandy
Prof. univ. dr. Gheorghe Oprescu, Universitatea Politehnica, București – Relația dintre legislația concurenței și cea de reglementare sectorială

Lector. univ. dr. Bogdan Chirițoiu, Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din București – Armonizarea politicilor concurențiale ale Uniunii Europene cu cele la nivel național

Conf. univ. dr. George Anglițoiu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Aplicarea teoriei securitizării în politica de concurență a Uniunii Europene

14:45 - 16:15 – Aspecte selectate privind aplicarea articolelor 101 și 102 TFUE – Moderator: Sorin David
Conf. univ. dr. Peter Whelan, Facultatea de Drept, Universitatea din Leeds – Cartelul ca infracțiune  și Regulamentul 1/2003: Evitarea unor potențiale probleme

Conf. univ. dr. Adriana Almășan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Caracterul arbitrabil al faptelor prevăzute de articolele 101 și 102 TFUE

Conf. univ. dr. Anna Gerbrandy, Facultatea de Drept, Universitatea din Utrecht – Relația dintre dreptul economicizat al concurenței  și obligația de a emite soluții în baza probelor 

16:15 - 16:30 – Pauză

16:30 – 17:30 – Perspectivele Economice ale articolelor 101 și 102 TFUE – Moderator: Bogdan Chirițoiu
Conf. univ. dr. Dragoș Vasile, Facultatea de Comerț și Turism, Academia de Studii Economice – Abordarea economică a dreptului concurenței

Conf. univ. dr. Dragoș Pâslaru, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu" Bucuresti – Dezvoltarea clusterelor în România și riscul potențial al încălcării prevederilor art. 101 și 102 TFUE