Avizier

Avizier

ANUNȚ privind programarea examenelor


Colocviile și examenele din sesiunea din semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 (inlcusiv cele din sesiunea de reexaminare și măriri de notă pentru anul IV) se vor putea desfășura în toate zilele menționate în calendarul activităților, indiferent de zilele libere stabilite prin lege ori declarate astfel de Guvern, Universitate etc. 


Data publicării: 04.05.2017

« înapoi