Prezentare

Centrul pentru Studii în Drept Internațional și Transnațional (CSDIT) a fost înființat prin Decizia nr. 641/25 martie 2020 a Rectorului Universității din București, furnizând astfel o structură organizatorico-administrativă pentru activitățile de cercetare desfășurate în Facultatea de Drept  în domeniile dreptului internațional și transnațional.

Cercetători științifici, profesori, studenți din cadrul tuturor formelor de studii, etc. sunt invitați să se alăture, în calitate de membri asociați, Centrului. În lumina scopului sus-menționat, Centrul proclamă, printre altele, necesitatea desfășurării de activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile deja evidențiate.

Din perspectiva domeniului dreptului internațional, sub-domeniile de cercetare sunt, exempli gratia, a. Dreptul mării, b. Protecția persoanelor aparținând minorităților naționale, c. Statalitate, recunoaștere, folosirea forței în dreptul internațional. Din perspectiva domeniului dreptului transnațional, sub-domeniile de cercetare sunt, exempli gratia, a. Dreptul transnațional. Fundamente, b. Interacțiunea dintre dreptul internațional și dreptul transnațional, c. Dreptul transnațional. Evoluții.