Avizier

Avizier

Curs Introducere în dreptul spaniol

Facultatea de Drept a Universității din București anunță reluarea cursului extra-curricular de Introducere în dreptul spaniol, în cooperare cu Facultatea de Drept a Universității din Valencia.

Perioada de desfășurare a cursurilor:

8-12 mai 2023: Introducere în dreptul public spaniol (în intervalul orar 9.00 – 12.00, în Sala Petre Antonescu a Facultății de Drept)

15-19 mai 2023: Introducere în dreptul privat spaniol (în intervalul orar 9.00 – 12.00, în Sala Stoicescu a Facultății de Drept)

Nu se vor acorda note. Participanții vor beneficia de materiale de curs puse la dispoziție de profesorii-invitați și de eliberarea unei adeverințe de participare în baza prezenței (70% prezență).

Profesori invitaţi în anul universitar 2022-2023:

Drept public: profesor Maria JULVE MONZON

Drept privat: profesor Jaime BONET

Se pot înscrie toți studenții din cadrul Facultății de Drept, precum și de la alte facultăți ale Universității din București, de la toate formele și ciclurile de studii (licență, masterat, doctorat), precum și alte persoane interesate.

Studenții Facultății de Drept a UB se pot înscrie la curs prin transmiterea unui e-mail către doamna secretară de an sau a ciclului de studii respectiv, cu precizarea numelui complet și, după caz, grupei sau ciclului de studiu/denumirii programului respectiv. 

Studenții altor facultăți ale UB se pot înscrie la curs prin transmiterea unui e-mail la adresa: , cu indicarea numelui complet, a facultății din cadrul UB și, după caz, a grupei sau ciclului de studiu/denumirii programului respectiv. 

Studenții Facultății de Drept a UB și a altor facultăți din cadrul Universității din București vor achita o taxă de 150 RON, după cum urmează:

1. Accesând site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro. În acest caz, se va accesa secțiunea Taxe de studiu pentru anul universitar 2022-2023 (valabile din 1 mai 2022), apoi subsecțiunea Taxe pentru studii universitare de licență (vor accesa această secțiune toți studenții care se vor înscrie la curs, indiferent de forma și ciclul de studii !). În pagina care se va deschide, respectiv Taxă studiu licență, se va bifa Facultatea de Drept, iar apoi, la rubrica următoare, Taxă de studiu se va bifa varianta 150 (dreptul spaniol studenți

2.Virament bancar în contul Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5. Pe ordinul de plată va fi menţionat: „curs Introducere în dreptul spaniol și numele cursantului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană), precum și mențiunea student UB.

Alte persoane interesate se pot înscrie la curs prin transmiterea unui e-mail la adresa: , cu indicarea numelui complet și a unei copii de pe un act de identitate (carte de identitate sau pașaport), a diplomei de bacalaureat precum și, a diplomei atestând studiile universitare sau, după caz, o dovadă a calității de student. În acest caz, taxa va fi de 300 RON și va putea fi achitată după cum urmează:

1. Accesând site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro. În acest caz, se va accesa secțiunea Taxe de studiu pentru anul universitar 2022-2023 (valabile din 1 mai 2022), apoi subsecțiunea Taxe pentru studii universitare de licență. În pagina care se va deschide, respectiv Taxă studiu licență, se va bifa Facultatea de Drept, iar apoi, la rubrica următoare, Taxă de studiu se va bifa varianta 300 (dreptul spaniol alții).

2.Virament bancar în contul Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5. Pe ordinul de plată va fi menţionat: „curs Introducere în dreptul spaniol și numele cursantului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană), precum și mențiunea cursant non-UB.

Vă rugăm să achitați taxa de participare la curs până cel mai târziu vineri, 12 mai 2023.

Vă așteptăm!
Data publicării: 03.05.2023

« înapoi