Anunțuri

Anunțuri

Fundaţia Constantin Dumitru acordă o bursă de excelenţă în valoare de 2500 euro

Prin programul “Învăţare continuă - Oportunităţi nelimitate”, Fundaţia Constantin Dumitru acordă la finele anului 2010 o bursă de excelenţă în valoare de 2500 euro studenţilor cu performanţe şcolare foarte bune, în an terminal.

Pentru a fi admişi în program, solicitanţii burselor trebuie să fie înmatriculaţi în anul universitar curent ca studenţi în ciclul de licenţă la cursuri de zi şi trebuie să îndeplinească simultan două condiţii:

-    să fie integralişti
-    să aibă o medie pe ultimul an de studiu cel puţin egală cu 8.50

Evaluarea candidaţilor şi modalitatea de atribuire a acestor burse se bazează pe punctajul obţinut de fiecare student parcurgând următoarea structură:

1. 10 puncte se acordă datorită meritului de a nu fi înregistrat restanţe pe parcursul primei sesiuni a anului universitar 2009-2010

2. 20 puncte se acordă ca urmare a obţinerii unei medii a anilor universitari anteriori cel puţin egală cu 9.00

3. 20 puncte se acordă datorită perseverenţei, cunoştinţelor şi aptitudinilor dovedite, implicării, distribuite astfel:
•    5 puncte dacă studentul are o situaţie financiară modestă ( media venitului lunar pe membru de familie în ultimele trei luni inferioară pragului de 400 RON pe lună)
•    5 puncte datorită participării la diferite cursuri, traininguri, programe internaţionale, stagii de practică probate cu diplome, certificate, adeverinţe
•    5 puncte datorită unei bogate activităţi extracurriculare ( participări la conferinţe, workshop-uri, internship-uri, organizare de evenimente, voluntariat într-o organizaţie non-guvernamentală, sesiuni de comunicări, concursuri, articole publicate, schimburi de experienţă)
•    5 puncte datorită unei activităţi de cercetare

4. 50 puncte se acordă pentru realizarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice pe teme predefinite

Evaluarea lucrărilor ştiinţifice se va realiza de către un juriu de specialitate format din profesori universitari şi un reprezentant al fundaţiei.

Înscrierile au loc în perioada 23 noiembrie 2009 - 23 ianuarie 2010 pe site-ul fundaţiei www.fundatiaconstantindumitru.ro.

Data publicării: 18.11.2009

« înapoi