Avizier

Avizier

Înregistrarea video a Conferinței online „Urgența în Drept”

Facultatea de Drept a Universității din București a organizat, în perioada 30-31 martie 2020, conferința URGENȚA ÎN DREPT, prima conferință profesională desfășurată exclusiv în mediul on-line și organizată exclusiv de către cadrele didactice ale facultății.

Conferința a înregistrat un succes major, dovedindu-se de un real interes pentru toți profesioniștii dreptului din toate zonele practicii, precum și din mediul academic, pentru audierea comunicărilor înregistrându-se peste 1.000 de persoane din afara Facultății de Drept. Peste 2.100 de utilizatori unici (inclusiv studenți și cadre didactice ale facultății) au accesat lucrările conferinței, ceea ce face din acest eveniment juridic unul dintre cele mai importante ale anului.

Pe parcursul lucrărilor conferinței, participanții au putut adresa întrebări, cărora li s-a răspuns în timp real și care au condus la interesante discuții între vorbitori. Ecourile primite din lumea juridică au fost foarte bune, organizatorii fiind încurajați să organizeze evenimente viitoare similare.

Având în vedere succesul deosebit al conferinței și solicitările primite, înregistrarea comunicărilor științifice a fost publicată pe pagina web a Facultății de Drept, prin canalul YouTube al Facultății de Drept. 

Înregistrările pot fi accesate și potrivit panelurilor corespunzătoare fiecărei teme prezentate, după cum urmează:


Partea I – luni, 30 martie 2020, orele 9-12.30

Prof. dr. Răzvan DINCĂ- Salutul de deschidere al Decanului

Prof. dr. Traian BRICIU - Modalități de recunoaștere a urgenței

Lector dr. Liviu ZIDARU - Perspectivele reluării treptate a activității de judecată în materie civilă, în condițiile epidemiei și stării de urgență

Exec. jud. Bogdan DUMITRACHE - Urgența (suspendării) executării silite

Prof. dr. Valeriu STOICA- Libertatea și siguranța persoanei în vreme de pandemie

Prof. dr. Gheorghe PIPEREA - Asigurarea continuității întreprinderii comerciale pe timp de criză economică

Prof. dr. Marian NICOLAE - Despre regimul prescripțiilor și decăderilor în lumina art. 41 din Decretul  nr. 195/2020


Partea a II-a – luni, 30 martie 2020, orele 13-17.30

Conf. dr. Ion GÂLEA - Urgența în dreptul internațional: clauze în tratate, starea de primejdie, starea de necesitate

Lector dr. Daniela-Anca DETEȘEANU - Despre dreptul internațional în caz de urgențe epidemiologice: de la soft law la hard (harsh ?) law

Lector dr. Augustina DUMITRAȘCU, Asist. dr. Oana SALOMIA - Eficacitatea măsurilor adoptate de Uniunea Europeană pentru sprijinirea statelor membre aflate în stare de urgență

Drd. Ștefan BOGREA - Întrebările preliminare pe timp de urgență: mai sunt judecători la Luxembourg?

Prof. dr. Marian PREDA - Managementul de criză

Prof. dr. Corneliu Liviu POPESCU - Proclamarea oficială a unei stări excepționale, condiție a limitării excepționale a drepturilor omului

Lector dr. Bogdan DIMA - Natura juridică a decretului Președintelui României pentru instituirea stării de urgență

Lector dr. Elena LAZĂR - Datele personale în carantină

Srd. Paula Maria MARIN - Protejarea drepturilor fundamentale în cazul omisiunilor legislative. Ipoteza în care lacunele legislative și situația de urgență sunt cauzate de același eveniment


Partea a III-a – marți, 31 martie, orele 9-12.30

Dr. Ionuț NEFLIU- Noțiunea de acte urgente în procedura penală

Prof. dr. Valerian CIOCLEI - Impactul stării de urgență asupra fenomenului criminal

Drd. George LAZĂR - Antrenarea răspunderii penale pentru răspândirea Covid-19. Raportul dintre infracțiunea obstacol de zădărnicirea combaterii bolilor și infracțiunile contra persoanei

Lector dr. Andra-Roxana TRANDAFIR- Tăcerea în dreptul penal. Valențe ale obligațiilor urgente de sesizare a autorităților

Asist. dr. Dragoș PÂRGARU - Scândura lui Carneades - variațiuni contemporane (ne)imaginare în crize epidemiologice

Drd. Dorel HERINEAN- Considerații privind cauzele justificative pe perioada stării de urgență


Partea a IV-a – marți, 31 martie, orele 12.30-17.30

Prof. dr. Răzvan DINCĂ- Distincții între impreviziune și forța majoră în situații de urgență

Drd. Alexandru STAN - Condițiile de validitate specifice testamentelor privilegiate

asist. dr. Vladimir DIACONIȚĂ - Neexecutarea cauzată de forța majoră este lipsită de culpă, dar și de justificare

Drd. Ionuț COFARU- Impedimentul fortuit e aici, dar nu a venit ca să rămână. Soarta obligației afectate și soarta contractului.

Prof. dr. Adriana ALMĂȘAN - Este compatibil dreptul concurenței cu urgența?

Asist. dr. Cristian PAZIUC - Urgența - rațiune și limită a prescripției extinctive

Conf. dr. Radu RIZOIU - Urgența în contractele de servicii (bancare)

Drd. Dan PETRACHE - Impactul Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României asupra contractelor guvernate de o lege străină

Prof. dr. Simona GHERGHINA - Banii publici și starea de urgență

Lector dr. Marilena ENE - Măsurile fiscale de urgență


Data publicării: 07.04.2020

« înapoi