Avizier

Avizier

Lista candidaților declarați admiși pe locurile cu taxă ca urmare a opțiunii ulterioare pentru învățământul de zi cu taxă de la forma de învățământ la distanta la concursul de admitere, sesiunea iulie 2010

Citește documentul

Data publicării: 21.09.2010

« înapoi