Avizier

Avizier

Lista comunicărilor SCS, Ediţia a III-a, 2012

LISTA COMUNICĂRILOR DIN CADRUL SESIUNII DE COMUNICĂRI
Facultatea de Drept, Universitatea din București
Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor
Ediția a III-a
25-27 aprilie 2012

Secțiunea drept privat
1. „Despre înstrăinarea către un terţ a lucrului ce face obiectul unei promisiuni de a contracta” - Stamatescu Vlad, anul III, seria II-a, grupa 311
2. „Magna Carta liberei întreprinderi și interesul public” - Duhnea Emil, anul III, seria II-a, grupa 309
3. „Măsurile antipreluare pe piețele de capital” - Iliescu Marius, anul IV, seria III-a, grupa 402
4. „Adaptarea contractelor în Noul Cod Civil” - Munteanu Silviu  Marian, anul II, seria III-a, grupa 216
5. „Depăşirea limitelor libertăţii de exprimare - premisă a răspunderii delictuale civile” - Dascălu Andrei-Ioan, anul II, seria III-a, grupa 217
6. „Consecințele unei posibile ratificări a ACTA în dreptul intern” - Stanciu Tudor, anul IV, seria II-a, grupa 408
7. „Noutățile introduse de Regulile de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț de la Paris” - Gliga Baubec Sevim, anul IV, seria III-a, grupa 415
8. „Eficientizarea executării creanţelor în contextul Noului Cod Civil şi al Regulamentului propus de Comisia Europeană cu privire la recuperarea creanţelor transfrontaliere” -  Pasc Loredana, anul III, seria II-a, grupa 307
9. „Termenul și condiția în Noul Cod Civil Român - Petrache Daniel, anul II, seria I-a, grupa 206
10. „Evoluția vânzării lucrului altuia în Noul Cod Civil” - Duțu Luciana, anul III, seria I-a, grupa 304
11. „Controverse privind promisiunea sinalagmatică de vânzare în reglementarea Noului Cod Civil” - Mihuț Maria-Cristina, anul III, seria III-a, grupa 313
12. „Vânzarea cu certificat de sarcini în lumina noii legislaţii civile” –Cofaru Ionuț, anul II, seria II-a, grupa 210  
13. „Protecţia juridică a detenţiei precare prin intermediul acţiunilor posesorii - Păcăleanu Adriana Elena, anul II, seria II-a, grupa 211  
14. „Obligația de garanție a vânzătorului pentru viciile ascunse ale lucrului vândut” - Kloss Evelyn, anul III, seria III-a, grupa 317
15. „Scurte consideraţii cu privire la evoluţia istorică a excepţiei Bolar” - Ungureanu Linda Ana-Maria anul IV, seria II-a, grupa 408
16. „Obligația de conformitate a bunului vândut. Privire asupra Noului Cod Civil român” - Tătaru Mugurel Mihai, Master Drept Privat Aprofundat
17. „Monopolul într-o piața concurențială” - Drumaru Sebastian-Mihai, anul III, seria III-a, grupa 314
18. „Cesibilitatea mărcilor prin raportare la jurisprudența CJUE” - Buzac Vicu, Master Drept Privat Aprofundat
19. „Ajutorul de stat acordat instituțiilor financiare în contextul crizei economice” - Udriște Ana-Maria, anul III, seria II-a, grupa 310
20. „Regimul răspunderii pentru produsele cu defecte în materie de sănătate publică” - Cercel Mihaela-Claudia, anul III, seria I-a, grupa 306

Secțiunea drept public :
1. „Evoluţia conceptului de <Spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene> a dus la transformarea conceptului de <suveranitate statală>?” -  Vișinescu Ionuț anul II, seria II-a, grupa 212
2. „Curtea Penală Internaţională – Un pas înainte pentru combaterea crimelor internaţionale” - Mitoșeriu Mihai, anul IV, seria I-a, grupa 406
3. „Reperele sociale și economice ale dezvoltării conținutului noțiunii juridice de patrimoniu în dreptul roman” - Maier Iulian, anul II, seria III-a, grupa 217
4. „Considerații teoretice și practice privind actele președintelui” - Văleanu Radu-Sergiu, anul II, seria I-a, grupa 206
5. „Imunități jurisdicționale ale statului” - Chiricioiu Viorel, anul II, seria II-a, grupa 210
6. „Resursele studentului” - Codreanu Luciana-Simona, anul II, seria III-a, grupa 214, Dăscălescu Raluca, anul II, seria III-a, grupa 215
7. „Procedura de infringement” - Cristea Alina, anul II, seria I-a, grupa 202
8. „Garanțiile publice acordate băncilor în contextul crizei economice” - Pascu Anca, anul II, seria I-a, grupa 205
9. „Controlul asupra contului ca formă alternativă de asigurare a opozabilității ipotecii mobiliare. Aspecte teoretice și practice” - Dușa Casiana, anul IV, seria III-a, grupa 415
10. „Informația juridică de tip jurisprudențial” - Frij Cristina, anul II, seria III-a,  grupa 214, Iancu Mădălina-Gabriela,  grupa 214
11. „Acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a normelor europene anticoncurențiale (privire comparativă)” - Constantin Bianca, anul III, seria I-a, grupa 306
12. „Recunoașterea internațională a statelor” – Dinu Maria Alexandra, anul II, seria II-a, grupa 211
13. „Informația juridică” - Ispas Mixandra-Mariana, anul II, seria III-a, grupa 217, Pîrnău Ovidiu-Mihail, anul II, seria III-a, grupa 217
14. „Portaluri legislative” - Pârău Anca-Ionela, anul II, seria III-a, grupa 213, Preoteasa Andrei Ionuţ, anul II, seria I-a, grupa 206
15. „Dreptul pretorian – evoluția echilibrului paradigmei static – dinamic în gândirea juridică romană” - Cuciureanu Ionela, anul II, seria II-a, grupa 205
16. „O constituție – mai multe perspective” - Stangaciu Geanina, anul I, seria I-a, grupa 101
17. „Dreptul fundamental la libera circulație în lumina reglementărilor UE” Hapca Sorina-Marilena, anul II, seria III-a, grupa 214
18. „Elemente de analiză pe tratatul de stabilitate fiscală” - Anagnoste Edward, anul III, seria II-a, grupa 311

Secțiunea drept penal :
1. „Răspunderea penală a minorilor în Noul Cod Penal” - Enache Georgiana, anul II, seria II-a, grupa 211
2. „Combaterea traficului de droguri – șanse de reușită în contextul actual” - Barbu Ana-Maria, Master Științe Penale
3. „Criminalitatea în rândul toxicomanilor” - Vîlcu Sorina, anul II, seria II-a, grupa 209
4. „Considerații privind procedura recunoașterii vinovăției” - Cotoc Oana-Camelia, Master Carieră Judiciară, Ferenț Alina-Mihaela, Master Carieră Judiciară
5. „Infracțiunea de manipulare a pieței de capital” - Postelnicu Cornelia, anul IV, seria II-a, grupa 411
6. „Egalitatea armelor în duelul judiciar penal” - Velicu Daniel-Cătălin, Master Științe Penale
7. „Instituția camerei preliminare” - Bălan Cristian, Master Carieră Judiciară

Data publicării: 24.04.2012

« înapoi