Avizier

Avizier

Precizări privind înscrierea lucrărilor la Sesiunea de comunicări a studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Drept

Avizul profesorului coordonator trimis în atenţia organizatorilor Sesiunii de comunicări trebuie să poarte asupra formei finale a lucrării ce urmează a fi susţinută, nu este un aviz în vederea redactării comunicarii. Toate lucrările înscrise trebuie să respecte condiţiile de formă, mai ales condiţia ca textul materialului să nu depăşească 12 pagini (inclusiv subsolurile, bibligrafia, rezumatul şi cuvintele cheie). Fiecare student ori masterand poate participa cu cel mult o lucrare în cadrul unei secţiuni. Termenul limită de înscriere se împlineşte în data de 23 martie 2012 la ora 23.59 şi nu se va prelungi.

Data publicării: 21.03.2012

« înapoi