Anunțuri

Anunțuri

RTPR ALLEN & OVERY lansează concursul de eseuri „Bursele RTPR Allen & Overy”

RTPR Allen & Overy a lansat, în cadrul evenimentului Open Day din 6 noiembrie, concursul de eseuri „Bursele RTPR ALLEN & OVERY”, ce se va organiza anual. Bursele se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de drept acreditate aflaţi în anul III sau IV de studiu, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă, nu şi absolvenţilor care urmează cursuri de masterat sau studii doctorale.

Condiţiile de acordare a burselor, regulamentul de desfăşurare a concursului şi mai multe informaţii găsiţi pe pagina RTPR ALLEN & OVERY pe www.facebook.com.

Valoarea Burselor RTPR ALLEN & OVERY este de:

350 EURO/lună, pentru lucrarea premiată cu locul I (se acorda un singur premiu I pentru anii III şi IV);
150 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul II (câte un loc II pentru fiecare an de studiu în parte);
100 EURO/lună, pentru lucrările premiate cu locul III (câte un loc III pentru fiecare an de studiu în parte).

Bursele vor fi acordate pentru o perioadă de şapte (7) luni, pe perioada cuprinsă între 1 decembrie 2013 şi 30 iunie 2014.

Totodată, RTPR ALLEN & OVERY va putea acorda premii speciale pentru lucrările deosebite prezentate de studenţii participanţi, care nu au fost premiaţi cu una dintre Bursele RTPR ALLEN & OVERY.

Tema eseu anul III

Indicaţi în ce măsură consideraţi ca fiind valabilă următoarea afirmaţie şi comentaţi pe marginea acesteia: „În România, părţile nu sunt obligate să respecte prevederile incluse într-un document de tip „heads of terms” dacă prevăd în mod clar şi explicit faptul că acesta este „subject to contract” sau prevăd o altă frază cu efecte similare.”

Tema eseu anul IV

Prezentaţi implicaţiile legale şi practice produse prin introducerea într-un contract a unei clauze de inalienabilitate a unui bun. Exemplificaţi prin comparaţie cu situaţiile în care inalienabilitatea este instituită ope legis.

Eseul va fi redactat în maximum patru (4) pagini, format document Word, font Times New Roman, corp 11, spaţiere la 1,5 rânduri.

În cadrul primei etape a concursului, rugăm studenţii să ne transmită eseurile prin unul dintre mijloacele de mai jos, împreună cu o scrisoare de intenţie, până la data de 25 noiembrie 2013.

Odată cu transmiterea eseului şi a scrisorii de intenţie, studenţii trebuie să indice numele, prenumele, facultatea, anul şi seria/grupa de studiu.

• prin e-mail la , cu menţiunea în titlu: Bursele RTPR ALLEN & OVERY;
sau
• prin poştă la sediul RTPR ALLEN & OVERY din Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, cod poştal 011857, sector 1, Bucureşti, cu menţiunea pe plic „Pentru Bursele RTPR ALLEN & OVERY”;
sau
• personal, la sediul RTPR ALLEN & OVERY.

Lucrările trimise după data limită comunicată de organizatori nu vor fi luate în considerare.

În cadrul celei de a doua etape, studenţii selectaţi îşi vor prezenta liber eseul timp de 15 minute, în faţa unui juriu alcătuit din avocaţi membri ai RTPR ALLEN & OVERY. După terminarea prezentărilor, membrii juriului vor delibera şi vor anunţa câştigătorii Burselor RTPR ALLEN & OVERY la o dată care va fi comunicată ulterior.

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere din 2008 cu firma londoneză Allen & Overy, firmă de renume mondial, având 42 de birouri în 29 de ţări. RTPR Allen & Overy are o echipă de 43 de avocaţi, inclusiv 4 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, precum şi domnul profesor Lucian Mihai, ca of counsel.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.

Regulament de acordare a burselor RTPR ALLEN & OVERY
Afiș


Data publicării: 18.11.2013

« înapoi