Avizier

Avizier

Succes al Facultății de Drept a Universității din București la concursul național de pledoarii pe tema drepturilor omului “Fiat Justitia”

Prezentarea generală a concursului:

Concursul național de pledoarii „Fiat Justitia” are ca scop primordial promovarea principiilor internaționale în aria drepturilor omului și cultivarea unei educații juridice în rândul studenților chiar din primii ani de facultate. Acesta oferă studenților posibilitatea de a susține pledoarii în fața unui juriu format din oameni iluștri în materia dreptului, cu o experiență vastă în spate. Un alt obiectiv este stabilirea unor punți de comunicare între studenții din diverse centre universitare din România. Mai multe detalii despre concurs pot fi găsite la adresa: http://iusiuventutis.blogspot.ro.

La ediția a IX-a a concursului “Fiat Justitia” s-au înscris 17 echipe din 10 centre universitare din țară, cel mai ridicat grad de participare din istoria acestui concurs. Cele 10 centre universitare reprezentate la concurs au fost: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea din București, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Liberă Internațională din Chișinău (Republica Moldova), Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Stat din Pitești, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureș.

Concursul a constat în două faze: o faza scrisă și o fază orală, potrivit calității procesuale atribuite fiecărei echipe (reprezentant al reclamantului sau reprezentant al statului pârât), cu privire la un caz fictiv: Cauza Dimitrius și alții vs. Statul Iham. Faza scrisă (9 martie-14 aprilie 2013) a constat în elaborarea unui memoriu. Faza orală (19-21 aprilie 2013, găzduită de Universitatea “Petru Maior” la Tîrgu-Mureș) a constat în susținerea unor pledoarii potrivit calității procesuale atribuite inițial. Fiecare echipă a pledat de două ori, împotriva a două echipe diferite, în faza orală preliminară. Cea mai bună echipă ca reprezentant al reclamantului a înfruntat apoi cea mai bună echipă ca reprezentant al statului pârât în faza orală finală.

Participarea Universității din București și rezultatele obținute:

Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, intitulată “Defensores Justitiae”, a fost formată din trei studente din anul I: Mădălina Bucur (în calitate de pledant), Alexandra Buraga (în calitate de pledant) și Teodora Hurduc (în calitate de consilier). Echipa a fost coordonată de av. Horea Hădărău, recent absolvent al Facultății de Drept a Universității “Petru Maior”.

Calitatea procesuală atribuită echipei Universității din București a fost aceea de reprezentant al reclamantului. Echipa a elaborat un voluminos memoriu scris (47 de pagini). În faza orală, echipa Universității din București a susținut 2 pledoarii, împotriva a două echipe care reprezentau Universitatea “Petru Maior”.

Echipa Universității din București s-a clasat pe locul 3 din 17 echipe participante (pe baza unui punctaj combinat între memoriul scris și pledoariile susținute). Pe primele 2 locuri s-au clasat echipe ale Universităţii “Petru Maior” şi ale Universtății din Iași. Premiul pentru cel mai bun memoriu scris a fost câștigat de către Universitatea din Iași.

Echipa Universității din București a primit felicitări speciale din partea juriului (alcătuit din profesori universitari și avocați) pentru performanța obținută, având în vedere că a fost compusă exclusiv din studenți din anul I în vreme ce majoritatea celorlalte echipe participante au fost compuse din studenți din anul III sau IV și au beneficiat de avantajul tradiției de participare la acest concurs.

Data publicării: 28.05.2013

« înapoi