Partea a IV-a

Cristina-Mihaela NICOLESCU, Doctorand, Conducător ştiinţific de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu STOICA, Consideraţii generale privind convenţia matrimonială
Dreptul regimurilor matrimoniale este un drept eminamente practic care răspunde întrebărilor de zi cu zi ale persoanelor căsătorite.

Convenţia matrimonială reprezintă carta patrimonială a căsătoriei, al cărei accesoriu este. Când nu se limitează să determine regimul matrimonial, ea este o convenţie complexă.

Supusă în principiu dreptului comun al contractelor, ea prezintă multe elemente specifice vizând condiţiile de validitate şi de opozabilitate. Mai mult decât celelalte contracte, convenţia matrimonială este opozabilă terţilor în măsura în care ea fixează regimul matrimonial, repartizează bunurile ce intră în alcătuirea diverselor mase patrimoniale şi determină puterile soţilor.

Începând cu 1 februarie 1954 (data intrării în vigoare a Codului familiei), în sistemul nostru de drept regimul comunităţii de bunuri a devenit regimul legal unic şi imutabil. Noul Cod civil marchează revenirea la tradiţia convenţiilor matrimoniale.

« înapoi