Activitate 2009-2010

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor Facultăţii de Drept
În zilele de 15 şi 16 aprilie 2010 Sala Stoicescu a găzduit desfăşurarea Primei Ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti. Studenţii care s-au implicat în organizarea evenimentului  s-au aflat sub  coordonarea d-nei lector dr. Adriana Almăşan.

Pentru elaborarea lucrărilor din cadrul secţiunii Drept Penal, studenţii au beneficiat de îndrumarea şi coordonarea profesorilor Catedrei de Drept Penal, membri ai Centrului.

Premiile acordate la această secţiune au fost următoarele:

Premiul I
“Avortul – o instituţie de drept penal, abordată din perspectiva drepturilor omului “Ududec Elena Daniela - Anul II, seria I, grupa 202 ( coordonator prof. univ. dr. Valerian Cioclei);

Premiul II
“Legea penală mai favorabilă” - Duşa Casiana – Anul II, seria I, grupa 215 (coordonator conf. univ. dr. Lavinia Valeria Lefterache);

Premiul III
“Consideraţii teoretice privind legalitatea şi oportunitatea urmăririi penale în reglementarea Proiectului Noului Cod de Procedură Penală” - Zamfir Alexandra-Ioana, Anul IV, Seria I, Grupa 404 şi Simion Oana Beatrice, anul IV , seria II, grupa 402 (coordonator prof. univ. dr. Anastasiu Crişu);

si

“Pericolul criminologic al faptelor comise în stare de recidiva” - Grigore Ariadna Iustina, Anul ll, grupa 206 (coordonator conf. univ. dr. Lavinia Lefterache).

« înapoi