Partea I

Adrian Claudiu POPOVICIU, Lector univ. dr., Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Consideraţii asupra informării lucrătorilor privind condiţiile de muncă în dreptul european al muncii
Libera circulaţie a forţei de muncă se poate defini şi prin intermediul efortului Uniunii Europene de a impune anumite cerinţe formale contractelor sau raporturilor de muncă. Multitudinea raporturilor de muncă şi diversitatea legislaţiilor naţionale privind condiţiile de muncă au determinat Uniunea Europeană să îmbunătăţească protecţia lucrătorilor angajaţi împotriva unor posibile încălcări ale drepturilor pe care aceştia le au. Din această cauză, Uniunea, prin intermediul Directivei 91/533/CEE, a statuat cu privire la obligaţia angajatorilor de a pune la dispoziţia fiecărui lucrător salariat un document care să conţină informaţii referitoare la elementele esenţiale ale contractului sau raportului său de muncă.

Cuvinte cheie: lucrător salariat, informare, angajator, contract sau raport de muncă
« înapoi