Anexa

 1. Tratate, manuale, monografii:
  Exemplu:
  I. Muraru, S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a XII-a, vol.II, Ed. C.H. Beck, 2005, Bucureşti, p.194-198

 2. Cărţi publicate în colectiv sau articole publicate în volume colective:
  Exemplu:
  P. Craig, G. de Burcà, EU Law – Text, Cases and Materials, fourth edition, Ed. Oxford University Press, 2008, p.32
  P. Raynaud, Constitutionnalisme, în D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de culture juridique, Ed. Lamy/P.U.F., 2003, Paris, p.266

 3. Studii şi articole de doctrină:
  Exemplu:
  J. Chevallier, L'Etat de droit, R.D.P. n°2/1988, p.364 et seq.
  G.Conac, O anterioritate românească – controlul judecătoresc al constituţionalităţii legilor, R.D.Pb n°1/2001, p. 4 et seq.

 4. Legislaţie, jurisprudenţă, alte documente:
  Exemplu:
  O.U.G. nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 1281 din 30 decembrie 2004)
  C.S.J., secţia penală, decizia nr. 1238 din 14 martie 2004, în Curierul Judiciar nr. 6/2004, p. 34
  CEDO, cauza Brumărescu c. România, …
  I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1245 din 13 decembrie 2004, în Dreptul nr. 2/2005, p. 124, cu notă de Şerban Beligrădeanu

 5. Internet:
  Exemplu:
  (http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=5, consultat la 4 februarie 2014)