Partea a III-a

Corneliu-Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Impredictibilitatea jurisprudenţei constituţionale române privind aplicabilitatea principiului simetriei juridice
Într-o perioadă de mai puţin de trei ani, judecătorul constituţional român a pronunţat trei soluţii diferite cu privire la aplicabilitatea şi efectele în dreptul public ale principiului simetriei juridice în contenciosul constituţional. Succesiv, jurisdicţia constituţională a aplicat principiul simetriei, decizând mai întâi că un text normativ contrar principiului simetriei este neconstituţional, apoi că un text normativ întemeiat pe principiul simetriei este neconstituţional, pentru a ajunge în cele din urmă la concluzia că principiul simetriei nu are valoare constituţională, fiind inaplicabil în controlul de constituţionalitate. Această evoluţie haotică şi nemotivată a jurisprudenţei constituţionale este contrară stabilităţii juridice, principiu fundamental într-un regim întemeiat pe preeminenţa dreptului.

« înapoi