2010-2011

Rezultatele ediţiei a II-a a Sesiunii de comunicări ştiintifice - 2011
În zilele de 24 şi 25 martie 2011 a avut loc Ediţia a II-a a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti. Ediţia din acest an universitar a fost organizată de către Sebastian Drumaru, grupa 214, Vladimir Vîrgolici, grupa 213, Mihai Dragomir, grupa 213 şi Ana Maria Udrişte, grupa 210, sub coordonarea lector univ. dr. Adriana Almăşan.

În cursul celor două zile ale Sesiuni de comunicări au fost prezentate materiale elaborate de către studenţi şi masteranzi în diferite domenii ale dreptului, în coordonarea cadrelor didactice ale Facultăţii. În prima zi au avut loc lucrările secţiunilor de drept public şi drept penal, în cea de-a doua zi s-au desfăşurat lucrările secţiunii de drept privat precum şi ceremonia de premiere. Evenimentul s-a bucurat de interesul atât al studenţilor şi masteranzilor cât şi al cadrelor didactice, numeroase dintre temele prezentate înregistrând dezbateri rezultate din observaţiile şi întrebările adresate susţinătorilor de comunicări ştiinţifice.

Toate lucrările prezentate urmează a fi publicate în Revista Ştiinţifică a Studenţilor în Drept. Cele mai bune lucrări au fost recompensate cu premii în bani acordate din Fondul „C. Stoicescu”, în sumă de 1000 lei pentru premiul I, 750 lei pentru premiul II, respectiv 500 lei premiul III, precum şi în cărţi asigurate de sponsorii Sesiunii de comunicări, editurile CH Beck şi Universul Juridic, după cum urmează:

Secţiunea drept privat

 1. "Regimul   juridic al  clauzelor   abuzive  în  contractele  de  consum din   perspectiva dreptului   uniunii   europene  şi  a dreptului   naţional  de transpunere" - Mihaela-Claudia  Cercel, anul II, seria I, grupa 206 PREMIUL I
 2. "Clauza de inalienabilitate şi efectele sale în materia drepturilor reale" - Vlad-George Stamatescu, anul II, seria II, grupa 211 PREMIUL II
 3. "Eficientizarea clauzelor compromisorii în uniunea europeană: dificultăţi şi perspective" - Amalia Bejinaru, anul IV, seria I, grupa 405 PREMIUL II
 4. "Despre aparenta contradicţie dintre Drept şi Morală sau O pledoarie în favoarea ideii că Dreptul izvorăşte şi trebuie să rezulte din Morală" - Mihnea Jida, anul II, seria II, grupa 311 PREMIUL III  
 5. "Consideraţii privind clauza penală inclusă în contractul de credit bancar" - Nona Catalina Cernov, anul IV, seria I, grupa 401 PREMIUL III
 6. "Revocarea bilaterală" - Gabriel-Alin Constantinescu, master drept privat aprofundat PREMIUL SPECIAL
 7. "Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii din perspectiva legislaţiei române prin comparaţie cu legislaţia europeană" - Ioana Oprea Barac, anul IV, seria III, grupa 414 PREMIUL SPECIAL
 8. "Cesiunea de drepturi litigioase. Retractul litigios" - Ema-Alexandra Dobre,  anul III, seria I, grupa 306 PREMIUL SPECIAL

Secţiunea drept public
 1. "Responsabilitatea de a proteja" - Marius – Nicolae Iliescu, anul III, seria 1, grupa 302 PREMIUL I
 2. "Invocabilitatea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene" - Alexandra Hobincu, anul III, seria I, grupa 306 – PREMIUL II
 3. "Animus liber in consulendo agendoque" - Ionela Cuciureanu, anul I, seria I, grupa 105 – PREMIUL II
 4. "Prevenirea si combaterea crimei de genocid" - Teodora Jugrin, anul IV, seria II, grupa 411 PREMIUL III
 5. "Mijloacele juridice de ocrotire a proprietăţii în dreptul roman" - Vlad – Victor Ochea, anul II, seria III, grupa 218 PREMIUL SPECIAL
Secţiunea drept penal
 1. "Influenta mediului penitenciar asupra criminalităţii din punct de vedere criminologic" – Ana-Maria Barbu, anul IV, seria I, grupa 401 PREMIUL I
 2. "Infracţiunea de înşelǎciune - de la simplu la special" - Georgiana Răduţă, anul III, seria II, gr. 311 PREMIUL II
 3. "Loialitatea probaţiunii din perspectiva dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa CEDO" - Casiana Duşa, anul III, seria a III-a, grupa 315 PREMIUL III

« înapoi