Partea a III-a

Şerban Alexandru STĂNESCU, Asistent universitar, Instrumente internaţionale de protecţie a mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi (II)
Protecţia mediului marin împotriva poluării se realizează prin două categorii de instrumente internaţionale: unele cu vocaţie universală, celelalte cu vocaţie regională.
Cele din prima categorie se caracterizează printr-o largă aplicare teritorială, contrastând cu o mai restrânsă aplicare materială (limitată la anumiţi poluanţi sau la anumite surse de poluare). Din punctul de vedere al finalităţii lor, aceste instrumente pot fi clasificate în trei categorii: convenţii internaţionale având ca scop prevenirea poluării mediului marin, convenţii internaţionale având ca scop instituirea unor mecanisme de intervenţie în vederea limitării/eliminării poluării mediului marin şi convenţii internaţionale având ca scop instituirea unor mecanisme de angajare a răspunderii pentru daunele cauzate prin poluarea mediului marin (cele din ultima categorie nefăcând obiectul prezentului studiu).
Instrumentele din a doua categorie se aplică unui bazin maritim determinat (aplicare teritorială limitată), instituind, de regulă, măsuri atât cu privire la prevenirea poluării cât şi la limitarea/eliminarea acesteia, indiferent de sursa de poluare şi de natura agentului poluant (aplicare materială nelimitată).

« înapoi