Partea a III-a

Ştefan DEACONU, Rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenţei puterii judecătoreşti din România
Articolul face o analiză a rolului pe care îl are Consiliul Superior al Magistraturii în garantarea independenţei judecătorilor în România. Sunt analizate aspecte precum: natura juridică a CSM; limitele independenţei magistraţilor; modul în care CSM apără independenţa magistraţilor; responsabilitatea magistratilor, precum şi eficienţa inspecţiilor judiciare pe care CSM le face.

În cadrul articolului, autorul face şi o serie de propuneri de îmbunătăţire a activităţii CSM considerând necesară o mai bună comunicare instituţională şi o mai mare transparenţă din partea CSM în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor şi modul de selectare a membrilor acestui organism. De asemenea, consideră că este necesar ca membrii CSM să aibă recunoaşterea profesională şi morală a colegilor lor magistraţi pe care îi reprezintă. Nu în ultimul rând, este necesar o atitudine proactivă a CSM în ceea ce priveşte implicarea acestui organism în avizarea principalelor acte normative cu implicaţie asupra sistemului judiciar.

O magistratură independentă reprezintă garanţia cea mai puternică a menţinerii autorităţii dreptului şi a protecţiei drepturilor omului. Independenţa magistraturii nu poate fi asigurată decât în condiţiile în care toţi cei implicaţi sunt antrenaţi să susţină direct instituţiile libere ale democraţiei. Justiţia trebuie să hotărască, în cauzele pe care le soluţionează, pe baza faptelor şi în conformitate cu legea, fără restricţii, fără influenţe nedorite, presiuni, ameninţări sau amestecuri directe sau indirecte, ale nimănui, indiferent de motiv. Independenţa judecătorului şi a instanţelor de judecată reprezintă nu doar condiţia necesară pentru buna funcţionare şi realizare a justiţiei, ci şi garanţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale a protecţiei lor în faţa puterii.

« înapoi