2016

Adriana ALMĂȘAN, Conf. Univ. Dr., Ștefan BOGREA, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Aplicabilitatea Articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului persoanelor juridice în investigațiile realizate de către Consilul Concurenței

Rezumat : Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie să aplice nu numai Dreptul Uniunii Europene, ci și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv în procedurile din dreptul concurenței. Legiuitorii din Statele Membre ale Uniunii Europene și Autoritățile Naționale din domeniul concurenței trebuie să cunoască jurisprudența Curții, pentru a aplica în mod corect atât normele specifice dreptului concurenței, cât și întregul drept al statului membru respectiv. Jurisprudența Curtții Europene a Drepturilor Omului este aplicabilă tuturor procedurilor desfășurate în fața Consiliului Concurenței, trebuind să fie aplicată ca atare.

Cuvinte cheie : Dreptul concurenței ; Drepturile Omului ; Articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului ; Consiliul Concurenței ; Investigații ; Inspecții ; Avocat intern


« înapoi