2017

Adriana ALMĂȘAN, Conf. univ. dr., Mircea DUB, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Răspunderea în etapa negocierii contractelor

Rezumat: Importanța negocierii pentru sănătatea circuitului civil a determinat legiuitorul român să creeze cadrul legislativ propice dezvoltării unor principii, în limitele cărora să se desfășoare această etapă pre-contractuală. Consecința dezvoltării acestor principii ale negocierii a fost cristalizarea conduitei general obligatorii specifice acestei etape. În centrul reglementării se află răspunderea delictuală pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin fapte incompatibile cu negocierea principială, tocmai ca expresie a interesului pentru asigurarea unor condiții legale disuasive pentru încălcarea acestor norme. În măsura în care se va constata că părțile au procedat la încheierea de convenții pre-contractuale, iar obligațiile nesocotite își au izvorul în cuprinsul acestor acorduri, în urma constatării îndeplinirii condițiilor speciale, făptuitorului urmează să-i fie atrasă răspunderea civilă contractuală.

Cuvinte cheie: negocierea, principiile negocierii, buna-credință, convenții pre-contractuale, obligații specifice negocierii, răspunderea în etapa negocierilor, condițiile răspunderii civile.


« înapoi