Partea a II-a

Adriana ALMĂŞAN, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Noţiunea, fundamentarea şi sfera de aplicaţie a obligaţiei de informare la încheierea contractelor
Obligaţia de informare poate fi apreciată ca inerentă procesului de formare a contractului, atât din perspectiva aplicării principiului negocierii cu bună credinţă a contractului cât şi prin prisma justificării mecanismului dolului, ca formă de viciere a consimţământului. Obligaţia de informare are conţinut diferit în materia etapei precontractuale în raport cu etapa executării contractului, această din urmă aplicaţie fiind specifică anumitor tipuri de contracte.

Cuvinte cheie: sfătuire, informare, avertizare, bună-credinţă.

« înapoi