Partea a IV-a

Alexandru-Sorin CIOBANU, Asistent universitar, Dreptul de folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică
Prezentul studiu constituie o analiză a regimului juridic ce caracterizează dreptul de folosinţă gratuită ce se poate constitui asupra bunurilor proprietate publică, drept consacrat în prezent atât de Constituţia României, republicată, în art. 136 alin. (4) teza finală, cât şi de Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietăţii publice, respectiv de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Studiul este structurat în şapte secţiuni (dintre care ultima reprezintă concluziile autorului), în care sunt puse în discuţie fundamentele constituţionale şi legale ale acestui drept, trăsăturile specifice şi obiectul său, modul de constituire şi de stingere, procedura de acordare.

Sunt subliniate, de asemenea, şi opiniile contradictorii exprimate în doctrina de drept privat, respectiv în doctrina de drept administrativ, cu privire la actul juridic prin care se poate atribui dreptul de folosinţă gratuită şi la prerogativele pe care acesta le conferă, fiind vorba, în funcţie de teza formulată, fie de un act administrativ unilateral, fie de un contract administrativ cu clauze specifice, aflat sub incidenţa Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

« înapoi