Partea a III-a

Alexey V. DOLZHIKOV, Altai State University, Barnaul, Russia, Principiul proporţionalităţii în Dreptul Constituţional rus
Principiul constitutional al proportionalitatii permite judecatorului constitutional sa verifice nu doar aspectele juridice ci si pe cele de fapt într-o speta. Respectarea principiului proportionalitatii în sens larg presupune controlul succesiv al posibilitatii de a realiza scopul propus prin utilizarea mijloacelor alese, al existentei unor eventuale mijloace alternative mai putin constrângatoare pentru drepturile fundamentale, precum si al echilibrului (proportionalitate în sens restrâns) dintre interesele publice si private aflate în discutie. Prezentul articol analizeaza fundamentele principiului proportionalitatii în dreptul rus (1), elementele sale materiale (2) si limitele aplicarii sale de catre Tribunalul Constitutional al Federatiei Ruse (3).

Cuvinte-cheie: principiul proporţionalităţii, izvoare, elemente, limite, Tribunalul Constituţional al Federaţiei Ruse

« înapoi