Partea I

Anca JURMA, drd., Sancţiunile penale aplicabile persoanei juridice (în limba engleză)
Una din controversele doctrinare privind răspunderea penală a persoanei juridice a avut în centrul său întrebarea dacă persoana juridică poate simţi efectele unei pedepse şi dacă aplicarea acesteia faţă de toţi membri unei persoane juridice, vinovaţi sau nevinovaţi, este justă. Prezentarea categoriilor de sancţiuni penale aplicabile persoanelor juridice în dreptul român. Priveşte atât Codul Penal aflat în prezent în vigoare, cât şi noul Cod Penal. Printre problemele discutate se numără: criteriile folosite de legiuitor pentru a determina categoria persoanelor juridice exceptate de la pedeapsa dizolvării persoanei juridice sau a suspendării activităţii sale; dificultăţi ale punerii în executare a pedepsei interzicerii participării la procedurile de achiziţii publice şi a pedepsei introduse de noul Cod Penal, plasarea sub supraveghere judiciară. Totodată se ridică întrebarea privind oportunitatea reglementării unui sistem de probaţiune în ceea ce priveşte persoana juridică.

Cuvinte-cheie: persoană juridică, răspunderea penală a persoanei juridice, sancțiune, pedeapsă, amendă, dizolvare, suspendarea activității, închiderea punctelor de lucru, achiziţii publice, afişarea, difuyarea deciziei, plasarea sub supraveghere judiciară
« înapoi