Partea a II-a

Andra-Roxana ILIE, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Notă la decizia nr. 2550 din 13 august 2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală
În absenţa unei prevederi a textului de lege în acest sens, jurisprudenţa a stabilit că pot atrage răspunderea persoanei juridice actele comise de organe, reprezentanţi, dar şi de mandatari, prepuşi şi persoanele care nu lucrează oficial pentru entitatea respectivă, dar care acţionează sub autoritatea acesteia. Decizia comentată este importantă întrucât este pentru prima oară când se afirmă în mod expres, la nivelul instanţei supreme, că răspunderea penală are caracter personal atât în cazul persoanei fizice, cât şi în cazul persoanei juridice.

Cu privire la măsurile preventive, acestea pot fi dispuse faţă de persoana juridică, dacă sunt îndeplinite condiţiile privind: existenţa unor motive temeinice care justifică presupunerea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi necesitatea măsurii preventive pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal.

Existenţa unor motive temeinice care justifică presupunerea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se raportează la fapta pentru care persoana juridică este acuzată şi încadrarea juridică a acesteia, precum şi la întrunirea condiţiilor prevăzute în art. 191 alin. (1) C. pen. În consecinţă, măsurile preventive nu pot fi dispuse faţă de persoana juridică, dacă, la momentul procesual la care se analizează propunerea procurorului privind luarea măsurilor preventive, rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, referitoare la săvârşirea infracţiunii în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. O asemenea apreciere este însă periculoasă, întrucât în realitate se intră pe fondul cauzei, într-o analiză care nu ar trebui să privească decât măsurile preventive.  

Cuvinte cheie: răspunderea penală a persoanei juridice, spălare de bani, măsuri preventive, cauţiune, măsuri asigurătorii

« înapoi