Partea I

Andreea-Laura ENESCU, drd., Interdicţia sau limitarea muncii de noapte în dreptul intern, dreptul comunitar şi dreptul internaţional al muncii
Cadrul juridic al muncii de noapte este, în general, destul de riguros căci trebuie să ţinem cont, pe de o parte, că munca de noapte reprezintă o formă atipică de manifestare a raportului juridic de muncă şi, pe de altă parte, de consecinţele practice pe care le poate avea prestarea pe termen lung a muncii de noapte.

Aceste preocupări au dus la identificarea anumitor situaţii în care interzicerea sau limitarea muncii de noapte se impune.

Cuvinte-cheie: munca tinerilor; interdictii, Directiva 94/33/CE, Directiva 89/391/CEE, Organizaţia Internaţională a Muncii, Convenţia nr. 5 din 1919, munca femeilor, femei gravide, protecţia maternităţii, Directiva 92/85/CEE
« înapoi