2017

Anne PONSEILLE, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier, Retrospectiva și perspective privind motivarea alegerii pedepsei în dreptul penal francez

Rezumat: Motivarea alegerii pedepsei de către judecătorul francez constituia până nu de mult o cerință legală excepțională. Principiul era lipsa motivării pedepsei. Excepția consta în justificarea cerută pentru pronunțarea anumitor pedepse. În paralel, legiuitorul putea să impună judecătorului să motiveze neaplicarea unor pedepse. Cu toate acestea, fără a aștepta intervenția legiuitorului, de la începutul anului 2017 Curtea de casație a dezvoltat o jurisprudență care pare să meargă în sensul generalizării acestei obligații.

Cuvinte cheie : motivare, cerință legală, pronunțarea pedepsei, cerință creată pe cale jurisprudențială, generalizarea motivării alegerii pedepsei


« înapoi