Părţile III - IV

Augustina DUMITRAŞCU, Asistent universitar drd., Rolul jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în configurarea ordinii juridice comunitare
„Unită prin jus commune, apoi divizată în sisteme naţionale de drept, dar bazată, totuşi, pe un patrimoniu comun, Europa are astăzi, sub forma sa instituţională cea mai elaborată – Comunităţile – un drept pozitiv numit dreptul comunitar. Astfel, juriştii fiecărui stat membru al Comunităţii Europene (CE) se confruntă cu problema, familiară de altfel şi juriştilor medievali, a concilierii a două ordini juridice aparţinând unor niveluri diferite” [1] . Un rol extrem de important în această confruntare între ordinea juridică comunitară şi ordinea juridică naţională îl au atât instanţele judecătoreşti naţionale, dar şi instanţa europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE); aceasta din urmă are responsabilitatea şi, totodată, monopolul interpretării dreptului comunitar în scopul aplicării sale uniforme în toate statele membre ale CE – premisă esenţială a integrării.

Având în vedere locul special deţinut de Curte în sistemul instituţional comunitar, din perspectiva mai ales a umplerii lacunelor dreptului comunitar prin intermediul principiilor de origine jurisprudenţială, vom analiza, după o prezentare succintă a atribuţiilor CJCE, caracterul de jurislateur [2] al acesteia cu principalele aspecte pe care le presupune, precum umplerea lacunelor şi acoperirea insuficienţelor tratatelor, autoritatea lucrului interpretat şi cererea prealabilă; de asemenea, va fi evidenţiat şi rolul pedagogic al Curţii, iar în final, va fi studiat locul pe care îl ocupă interpretarea dată de Curte în ierarhia izvoarelor comunitare, precum şi eventuala contribuţie a Curţii la legitimitatea Uniunii Europene.

[1] Droits, Revue française de théorie juridique, nr. 14, L’Europe et le droit; O. Beaud, Le droit communautaire, nouveau type de droit commun européen, Ed. PUF, 1991, p. 10.
[2] „Creator de drept prin jurisprudenţă” – termen folosit de doctrina franceză.

« înapoi