Părţile I - II

Bogdan BULAI, Conferenţiar universitar doctor, Neexecutarea pedepselor complementare de către anumite persoane juridice
Răspunderea penală a persoanei juridice poate atrage aplicarea pedepselor complementare, a căror nerespectare conduce în final la aplicarea obligatorie a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice şi cea a suspendării activităţii nu sunt aplicabile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor, constituite potrivit legii, sau persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei. Acestora din urmă nu le este aplicabilă nici pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru. Din acest motiv, neexecutarea pedepselor complementare de către partidele politice, sindicate, patronate şi organizaţii religioase ori aparţinând minorităţilor, constituite potrivit legii, sau de către persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei este prevăzută şi se pedepseşte ca infracţiune de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti [art. 271 alin. (5) C.pen.].
« înapoi