2016

Carmen Gina Achimescu, Asist.univ.dr, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Valoarea interpretativă a noțiunii de demnitate umană în jurisprudența CEDO

Rezumat: În sistemul Convenției europene a drepturilor omului (CEDO), demnitatea nu este un drept justițiabil. Un asemenea drept nu figurează ca atare în Convenție și, chiar dacă ar fi prevăzut în mod expres, nu ar putea avea o existență independentă față de celelalte drepturi garantate (asemenea interdicției discrimiării prevăzută în art. 14 CEDO). Deși nu este consacrată în mod explicit în Convenție, demnitatea umană are o valoare interpretativă de netăgăduit. Este vorba de un principiu material de interpretare care a fost invocat atât pentru afirmarea drepturilor individuale, cât și pentru limitarea libertății individului în funcție de valorile general recunoscute la nivelul societății. Așadar, conceptul de demnitatea umană poate juca un rol dublu - de afirmare, dar și de excludere sau limitare a garanțiilor oferite de Convenție. De asemenea, sensul noțiunii de demnitate umană fiind atât de amplu, se pretează parțial la o interpretare consensuală, parțial la interpretări impregnate de specificul național al fiecărui stat parte la CEDO.

Cuvinte cheie: Convenția europeană a drepturilor omului, umanitate, demnitate, interpretare consensuală, specific național


« înapoi