Partea I

Claudia Ana (MOARCĂŞ) COSTEA, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consideraţii asupra protejării şi integrării în muncă a tinerilor
Problematica incluziunii sociale a tinerilor a dobândit noi valenţe de la data declanşării recesiunii financiare. Datele colectate la nivel european, precum şi la nivel global, indică o creştere vertiginoasă a şomajului în rândul tinerilor în perioada 2008 - 2012. În căutarea unui sprijin structural în ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, statele membre ale Uniunii Europene au prioritizat politicile pentru tineret, conştientizând necesitatea unei abordări integrate şi a unor acţiuni concertate pentru încadrarea în muncă a tinerilor.

O analiză a cadrului legal existent la nivel internaţional şi regional (respectiv, la nivelul Uniunii Europene), atât din perspectivă diacronică, cât şi din punct de vedere a gradului de protecţie conferit tinerilor, relevă o preocupare constantă pentru educaţia, formarea şi reconversia profesională a tinerilor şi integrarea lor în muncă. Legislaţia românească nu a reuşit însă să se alinieze cerinţelor europene în materie, neexistând un cadru stabil în ceea ce priveşte incluziunea socială a tinerilor.

În contextul în care, la mai mult de 4 ani după recesiunea globală, şomajul reprezintă una dintre cele mai acute probleme socio-financiare, se impun a fi identificate soluţii şi direcţii suplimentare, atât pentru stimularea angajatorilor, cât şi a tinerilor, în vederea încadrării şi stabilizării acestora din urmă pe piaţa muncii.

Cuvinte-cheie: protejarea tinerilor, încadrarea în muncă, şomaj, vârstă minimă, educaţie, ocupare, formare profesională
« înapoi