Partea a III-a

Claudiu Constantin DINU, Asist.univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, ASPECTE DE NOUTATE CU PRIVIRE LA PROCEDURA ORDONANŢEI DE PLATĂ REGLEMENTATĂ ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Procedura civilă specială este reglementată în scopul soluţionării, cu celeritate şi în conformitate cu o serie de reguli procedurale derogatorii, a unui litigiu civil declanşat într-un domeniu specializat al dreptului. Procedura ordonanţei de plată reglementată de noul Cod de procedură civilă are două obiective: (1) optimizarea acestei proceduri speciale prin raportare la vechea legislaţie şi jurisprudenţă în materie; (2) oferirea unui cadru procesual unic de recuperare a creanţelor certe, lichide şi exigibile. Prezentul demers ştiinţific îşi propune să prezinte numai aspectele de noutate inserate de legiuitor în noul Cod  de procedură civilă.

Cuvinte cheie: procedură civilă specială, ordonanţa de plata, noul Cod de procedură civilă
« înapoi