Partea I

Corneliu-Liviu POPESCU, Prof. univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Arestarea preventivă a unui fost prim-ministru
Condiţiile de detenţie trebuie să respecte demnitatea omului, dar în cauză nivelul minim de gravitate nu a fost atins, deci art. 3 din Convenţie nu este aplicabil din această perspectivă. Tratamentul medical acordat deţinutului a fost adecvat şi cu mult superior celui disponibil celorlalţi deţinuţi, iar acesta nu a demonstrat caracterul obiectiv al totalei sale lipse de încredere în medicii penitenciarului, care să poată justifica refuzul de a fi îngrijit de aceştia, ceea ce înseamnă că nu a existat violarea art. 3 din Convenţie pentru acest capăt de cerere. Relele tratamente pretins aplicate în timpul detenţiei pot fi justificate prin boala de care suferă deţinutul, iar ancheta nu a putut dovedi altceva, din cauza refuzului deţinutului de a se supune unei examinări medico-legale, ceea ce înseamnă că nu a existat violarea art. 3 din Convenţie sub acest aspect.

Cuvinte cheie: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interzicerea torturii, deţinut, condiţii de detenţie, tratament medical în detenţie, rele tratamente în detenţie, anchetă efectivă
« înapoi