Partea I-a

Corneliu Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Diversificarea sancţiunilor în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Analiza diversificării sancţiunilor în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului priveşte atât sancţiunile care corespund contenciosului în injoncţiune, cât şi sancţiunile corespunzătoare cvasi-contenciosului în anulare. Este vorba de noi forme de sancţiuni, care corespund unor puteri para-convenţionale ale Curţii, aceasta întemeindu-se pe o interpretare largă şi corelată a articolelor 1, 41 şi 46 din Convenţie.
« înapoi