2014

Cosmin VĂDUVA, Lector univ. dr., Cercetător postdoctoral, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Factual şi normativ - distincţie fundamentală în dreptul român?
Allen şi Pardo consideră că distincţia dintre fapt şi drept este distincţia fundamentală şi critică a sistemului juridic. Articolul reprezintă o încercare de a arăta că această afirmaţie este corectă în cazul sistemului juridic român. Metoda folosită pentru atingerea obiectivului constă într-o analiză a câtorva concepte din materii juridice distincte cum sunt dreptul civil substanţial (răspunderea locatorului pentru evicţiunea locatarului), dreptul civil procedural (conţinutul cererii de chemare în judecată), dreptul penal procedural (conţinutul plângerii penale, principiul ne bis in idem) şi dreptul constituţional (distincţia dintre oportunitate şi constituţionalitate). Varietatea acestor materii juridice sugerează întinderea cuprinzătoare a distincţiei dintre fapt şi drept. Rezultatul principal al analizei constă în clarificarea relaţiei dintre, pe de o parte, stipularea prin lege a unei distincţii între probleme factuale şi problem de drept şi, pe de altă parte, consecinţele stabilite de lege ca urmare a asumării unei asemenea distincţii.

Cuvinte cheie: factual; fapt; normativ; drept; evicţiune; locator; locatar; cerere de chemare în judecată; ne bis in idem; plângere penală; oportunitate; constituţionalitate

« înapoi