Părţile III - IV

Cristina ZAMŞA, Lector universitar doctor, Reglementarea impreviziunii în Proiectul Codului Civil
Sursa de inspiraţie a art. 9841 din Proiectul Codului Civil se află în Principiile Dreptului European al Contractelor. Art. 9841 debutează cu enunţarea obligativităţii executării contractului – pacta sunt servanda – pentru ipoteza în care obligaţia debitorului devine prea oneroasă. Însă, în cazul în care executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă ca efect al schimbării circumstanţelor, schimbare ce nu putea fi prevăzută la momentul încheierii contractului, Proiectul Codului civil prevede în sarcina părţilor obligaţia negocierii  în vederea adaptării sau încetării contractului. Eşecul negocierilor va determina recurgerea la instanţă, care va putea decide fie adaptarea contractului, fie încetarea efectelor acestuia.
« înapoi