Partea a IV-a

Dana APOSTOL TOFAN, Profesor universitar doctor, Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Modelul european cu privire specială asupra modelului francez
Acest studiu sintetic porneşte de la una din inovaţiile aduse Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prin Legea nr. 286/2006 şi anume cea referi¬toare la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Ca şi cu alte ocazii este vorba de o instituţie preluată din legislaţia altor state europene, insuficient înţeleasă de legiuitorul român, şi receptată în consecinţă, situa¬ţie care, în opinia noastră, va ridica probleme reprezentanţilor autorităţilor admi¬¬nistraţiei publice locale, atunci când vor intenţiona să realizeze în practică diverse forme de cooperare intercomunitară, aşa cum s-a întâmplat şi cu legislaţia privind parteneriatul public-privat.

Este motivul pentru care, ne-am propus în succinta prezentare întreprinsă, reflec¬tarea unor elemente semnificative din doctrina şi legislaţia franceză cu privire la cooperarea intercomunală, dar şi a situaţiei existente şi în alte state europene cu privire la această instituţie.

« înapoi